Persoonsgebonden budget  (pgb) en financiering voor scholen

Financiering voor particulieren en begeleiding op scholen:

Wanneer uw kind  regulier onderwijs volgt en toch meer zorg nodig heeft dan wat de school biedt, is er financiering mogelijk. In het kader van passend onderwijs hangt deze extra zorg af van de leeftijd van uw kind en van de omvang van de zorgvraag.

 

Leerlingen tot 18 jaar

  • Begeleiding en persoonlijke verzorging valt onder de Jeugdwet (gemeente), ook als deze zorg op school nodig is. Gemeenten stemmen de ondersteuning af met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
  • Verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke zorg tijdens het onderwijs valt onder de zorgverzekering. Hierover moet u als ouder zelf afspraken maken met de school.

Leerlingen van 18 jaar en ouder

  • Begeleiding op school wordt vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente).

PGB (persoonsgebonden budget):

Mensen die door een beperking of ziekte ondersteuning nodig hebben kunnen gebruik maken van het persoonsgebonden budget. Zij kunnen zelf bepalen welke zorg zij daarvoor willen inkopen en wie zij hiervoor willen inschakelen. Er zijn hiervoor 4 soorten pgb;s:

 

 

Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Wilt u pgb aanvragen voor het inhuren van Kinderwijs dan is er een indicatie nodig voor zorg met verblijf, begeleiding of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

  * De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.

  • De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

 

Pgb aanvragen

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:

  • bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
  • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
  • bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Meer informatie:

  * Meer informatie over het aanvragen van zorg https://www.regelhulp.nl/bladeren/

  * Meer informatie over het pgb vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  • Meer informatie over alle veranderingen vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl.
  • Veel informatie vindt u ook op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

 

                                                                                                                                                                                 Bron: regelhulp.nl & Rijksoverheid