Jeugdwet

Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht

Wat valt er onder de nieuwe Jeugdwet?

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

  • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf)
  • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf)
  • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
  • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden

Zorg voor kinderen met een ernstige beperking

De Jeugdwet geldt niet voor de zorg voor kinderen of jongeren met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Deze zorg valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Hiervoor kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).