De wet langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg is voor mensen bedoeld die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Voor wie is de Wlz?

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

  • zorg in een instelling
  • een volledig zorgpakket thuis
  • een persoonsgebonden budget
  • een modulair pakket thuis

Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan die van een opname in een zorginstelling. Het zorgkantoor helpt om de keuze te maken en de zorgaanbieder te kiezen.

Zorgplan

Is er een zorgaanbieder gekozen, dan is deze verplicht om een zorgplan op te stellen. Dat doet hij samen met degene die de zorg nodig heeft en met u als mantelzorger. Hierin staan afspraken over de zorg, de dagbesteding en over de samenwerking tussen u en de professionele zorgverleners.

 

                                                                                                                                                                                                        (bron: mezzo.nl)