De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De wet maatschappelijke ondersteuning is er voor mensen die  thuis wonen maar wel hulp nodig hebben. Deze hulp is in dit geval noodzakelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

 U kunt hier terecht voor:

  • ondersteuning voor de mantelzorger.
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis