Simone Boersma

Functie: Oprichtster kinderwijs- Gouda, Pedagoog, educatief begeleider.

Specialisatie: Pedagogiek, meervoudig trauma bij kinderen,  gedragsproblemen- en verandering , ASS, taalontwikkeling bij het jonge kind.

 

Simone Boersma is pedagoog. Ze is generalistisch jeugdwerker, educatief consulent en coach. Een van haar specialisaties is meervoudig trauma in kinderen en jong volwassenen. Ook heeft ze binnen onderwijs en jeugdzorg veel ervaring opgedaan rondom autisme en meervoudige gedragsproblematiek. Simone is zowel werkzaam in binnen- en buitenland. Ze heeft meerdere malen geparticipeerd in verschillende internationale pedagogische congressen van het International Institute for Critical Pedagogy and Transformative Leadership ( opgericht door Dr. S. Steinberg)  en is werkzaam geweest binnen een humanitaire foundation waardoor ze als pedagoog ook internationale ervaring op kon doen.

 

 

"Als pedagoog werk ik vanuit een gedachtengoed waarbij ik proces gestuurd en via integrale werkwijze kinderen, jongeren en ouders/verzorgers  begeleidt  die om verschillende redenen hulp of een steuntje in de rug nodig hebben. Geen lange trajecten, maar specialistische hulp op maat zonder onnodige omwegen."